Politica de confidențialitate

AndreeaPasat.ro este un blog independent deținut de Andreea-Emilia Pasat-Hoțoi (vezi aici mai multe informații), ce prelucrează în siguranță datele tale cu caracter personal.

AndreeaPasat.ro respectă prevederile legale privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale 679/2016.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, te rugăm să citești acest material. Pentru orice alte informații suplimentare îți stăm la dispoziție și pe e-mail prin intermediul formularului de contact.

Ce fel de date personale prelucrăm

AndreeaPasat.ro colectează informații de la utilizatorii săi prin următoarele modalități: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverul care găzduiește site-ul sau de serviciul extern de monitorizare Google Analytics, precum și prin intermediul cookie-urilor.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, IP.

Când vizitezi site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul tău, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, ora vizitei, locul de unde ai intrat pe site, informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, browserul folosit etc). AndreeaPasat.ro, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și calitatea serviciilor oferite.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor nostri pe care o vom oferi către parteneri sau terțe rețele de publicitate este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

Cu exceptia cazurilor impuse sau permise de lege, AndreeaPasat.ro nu va utiliza sau dezvălui date personale în scopuri nedeclarate și neagreate de tine. Păstrăm datele tale în concordanță cu toate cerințele de raportare și păstrare de documentație aplicabile din punct de vedere legal sau etic.

Scopul pentru care prelucrăm date personale

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

Abonarea la Newsletter

Când te abonezi la newsletter îți cerem adresa de email pentru a-ți putea trimite înștiințări cu privire la articolele publicate pe blog, cu privire la diverse produse / servicii / evenimente sustinute de Andreea-Emilia Pasat-Hoțoi sau a altor activități care fac obiectul acestui site. Nu vom trimite niciodata informări sau materiale promoționale care nu au legătură directă cu campaniile și activitățile desfășurate pe AndreeaPasat.ro.

Nu vom divulga / vinde niciodată unor terți adresele din această bază de date și ne vom asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță. Pentru trimiterea newsletter-ului și pentru administrarea bazei de date de emailuri abonate, AndreeaPasat.ro foloseste serviciul MailChimp.com. Pentru informații suplimentare poți consulta și Politica de confidențialitate a MailChimp.com.

Folosirea formularului de contact

AndreeaPasat.ro folosește pentru secțiunea de contact un modul software pus la dispoziție de WPForms.com. Pentru a adăuga un comentariu în sistem este necesară completarea următoarelor informații cu caracter personal: nume, adresa de email. Aceste informații ajung în posesia AndreeaPasat.ro și se supun politicilor de confidențialitate prezentate în această pagină. Datele introduse în acest sistem sunt stocate pe serverele Google, motiv pentru care recomandăm să consultați și politica de confidențialitate a furnizorului disponibilă aici.

Remarketing prin intermediul Google Analytics

AndreeaPasat.ro folosește opțiunea de publicitate Remarketing oferită de Google. Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colectează cookie-uri de pe acest site pentru a-ți arăta campanii publicitare relevante intereselor tale, exprimate prin tipurile de pagini accesate în trecut pe acest domeniu web ( andreeapasat.ro ).

Distribuitorii terță parte, inclusiv Google, afișează anunțurile noastre pe site-uri de pe internet. Acest site precum și distribuitorii terță parte, inclusiv Google, utilizează modulele cookie primare (cum ar fi modulul cookie Google Analytics) și modulele cookie terță parte (cum ar fi modulul DoubleClick) în combinație pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri în funcție de vizitele anterioare efectuate de Dvs. pe site.

Cookie-uri

AndreeaPasat.ro folosește cookie-uri pentru a permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre și în scopul obținerii de informații statistice care să ne permită îmbunătățirea serviciilor noastre. Cookieurile (așa cum sunt definite în Politica de utilizare a cookie-urilor) ne permit să salvăm informațiile tale de acces și preferințele tale de navigare astfel încat să nu fii nevoit să le introduci din nou data viitoare când ne vei vizita.

Cookie-urile sunt fișiere de tip „.txt”, oferite browser-ului tău de un server web și stocate apoi pe hard-disk-ul calculatorului tău. Folosirea cookie-urilor este un standard actual la multe din site-urile importante pe care le vizitezi. Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Dacă însă preferi acest lucru, poți seta browser-ul să blocheze toate cookie-urile, inclusiv cele asociate cu serviciile noastre, sau să indice când plasăm un cookie. Cu toate acestea, este important să reții că este posibil ca multe dintre serviciile noastre să nu funcţioneze corespunzător dacă ai dezactivat cookie-urile.

Temeiurile prelucrării datelor personale

AndreeaPasat.ro va prelucra datele tale personale pentru scopurile prezentate mai sus, pentru care ți-ai dat consimțământul și te-ai înregistrat sau ai continuat navigarea pe AndreeaPasat.ro.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Baza noastră de date va fi revizuită si actualizată anual astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securizare a datelor

AndreeaPasat.ro asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm masurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Transmiterea datelor către alte persoane

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizezi către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de marketing si alți asemenea furnizori.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

  • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
  • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
  • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instantele de judecata atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Partajarea datelor personale către terți în condițiile stipulate mai sus presupune acceptarea de către tine a faptului că beneficiarii pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. AndreeaPasat.ro nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

Ce drepturi ai privind datele personale furnizate

Te asigurăm și îți respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Suntem atenți la asigurarea dreptului tău de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care îți prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le deții în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea AndreeaPasat.ro o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate către noi și care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de tine, AndreeaPasat.ro poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduci cererea în format electronic și cu exceptia cazului în care solicți un alt format, informațiile îți vor fi furnizate într-un format electronic utilizat in mod curent;

Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către AndreeaPasat.ro a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; AndreeaPasat.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

Dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea AndreeaPasat.ro ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar AndreeaPasat.ro are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți vei retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligașii legale ce revine AndreeaPasat.ro în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; AndreeaPasat.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea AndreeaPasat.ro restricționarea prelucrării în cazul în care te afli într-unul din urmatoarele cazuri: (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite AndreeaPasat.ro să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) AndreeaPasat.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp an care se verifică dacă drepturile legitime ale AndreeaPasat.ro prevalează asupra drepturilor tale; AndreeaPasat.ro va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, daca vei solicita acest lucru;

Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, cum au fost furnizate catre AndreeaPasat.ro , într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la AndreeaPasat.ro la alt operator când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de AndreeaPasat.ro pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe e-mail folosind acest formular de contact.

AndreeaPasat.ro are dreptul de a modifica Politica de confidențialitate oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Ai obligația de a citi Politica de confidențialitate și Politica de utilizare a cookie-urilor ori de cate ori accesezi site-ul.

Ultima actualizare: 01.09.2019